durulmaq

durulmaq
f.
1. Duru olmaq, duru hala gəlmək, saf və təmiz hala düşmək. Bulanıq suya zəy vurulanda durulur. – Araz buruldu, getdi; Suyu duruldu, getdi; Mən dedim, yar incidi; Demə yoruldu, getdi. (Bayatı). Boz səhralar çiçək açır, sular durulur; Dağlar üstə dağlar qoyur insan hünəri. S. V..
2. Axıcı hala düşmək, sıyıqlaşmaq. Bəkməz isinəndə durulur. Mum əriyəndə durulur.
3. məc. Aydınlaşmaq, açılmaq. Hava durulur. – Gecə yarı günəş doğur. . zülmət durulur. S. V.. Dünənki bərk qardan sonra gün çıxmış, hava durulmuşdu. M. C..
4. məc. dan. Açılışmaq, halı yaxşılaşmaq, rəngi açılmaq. – Gəl əyləş, mey içək, keflər durulsun; Koroğlu çağırır dövrana səni. «Koroğlu».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • durulma — «Durulmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kef — is. <ər.> 1. Ruhi və ya səhhətcə vəziyyət; hal, əhval. Kefin necədir? Kefini soruşmaq. Bu gün kefim yaxşı deyil. – Böyükxanım Qulamxanın kefini pərt görüb danışdırmağa cürət etmirdi. M. S. O.. <Kərbəlayı Qubad:> Ağanın kefi, əhvalı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durulanmaq — f. Duru olmaq, duru hala gəlmək, durulmaq; şəffaflanmaq. Su durulandı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durulaşmaq — f. 1. Duru olmaq, sıyıqlaşmaq, durulanmaq. Doşab durulaşdı. Mürəbbə durulaşdı. 2. Durulmaq, saflaşmaq, aydınlaşmaq. Dünya durulaşır ana səsindən; Eh, neçə illərdir onsuzam, gülüm. M. Araz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəşə — is. <ər.> Kef, sevinc, ləzzət, zövq. Mey nəşəsini zövq bilər, cam nə bilsin. M. Ə. S.. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna ha kim oldu. Ç.. Bir tərəfdən isti çayın nəşəsi və o biri tərəfdən yeni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saflaşmaq — f. Qatışıqlardan təmizlənmək, saf hala gəlmək, təmizlənmək. // Durulmaq, şəffaflaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zövq — is. <ər.> 1. Hər hansı bir xoş təəssüratdan duyulan sevinc hissi, məmnunluq hissi; ləzzət, həzz, nəşə. Sən mükafatını insanlığa xidmətində ara; Əbədi zövq, təsəllini həqiqətdə ara. A. S.. Həm zövqüdür, həm cövrüdür ömrün, o, həyatın; İnsanı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəyləmək — f. Zəy vurmaq, zəy qarışdırmaq, zəy qatmaq. Suyu zəyləmək (durulmaq üçün suya zəy vurmaq) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəylətmək — icb. Başqasına zəylətdirmək. Suyu zəylətmək (durulmaq üçün suya zəy vurdurmaq) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”